BEZPIECZNA POLSKA 🇵🇱

Wizja

…ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKA

Wybory 2023

…POLAK W POLSCE GOSPODARZEM

Media i politycy przekonują nas, że masowe ruchy migracyjne i będące ich skutkiem przemiany struktury
etnicznej są zjawiskiem obiektywnym, niezależnym od ludzkich decyzji, wyborów politycznych. To nieprawda.
W szczególności jest to nieprawda w stosunku do masowej imigracji ukraińskiej w Polsce oraz w stosunku do przyszłości tzw. uchodźców, to znaczy Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022. Prawo do ochrony życia nie jest tożsame z prawem do pozostania, integracji, czy obywatelstwa. To, co stanie się z uchodźcami, zawsze pozostaje w gestii kraju przyjmującego. Najlepszym, choć smutnym przykładem jest los milionów uchodźców palestyńskich w 70 lat po wypędzeniu z rodzimych ziem, otrzymujących na przykład w Jordanii ochronę, ale nie prawo do integracji.